חדר בריחה לפסח

בעזרת  איזה חפץ הצליח משה לחצות את הים